Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Oficiálne otázky na autoškolu 2024

Publikoval Testynavodicak.sk |

Oficiálne testové otázky na autoškolu 2024

Nová príručka k testom na autoškolu 2024 je jedinečný produkt kombinujúci komfort učenia z papierovej knihy s flexibilitou elektronického preskúšania nadobudnutých vedomostí. Príručka obsahuje oficiálne testové otázky na autoškolu a správne odpovede a voucher na prístup ku všetkým elektronickým online testom z autoškoly až na 30 dní.

Príručka Testynavodicak.sk verzus otázky na autoškolu Ministerstva vnútra

V porovnaní s testovými otázkami na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky autoškola príručka od Testynavodicak.sk obsahuje:

Autoškola príručka Testynavodicak© 2024

Príručka k autoškola testom 2024
 • Doplnené aktualizované legislatívne znenie otázok podľa poslednej úpravy legislatívy!
 • Opravených viac ako 100 nájdených preklepov v oficiálnych testových otázkach!
 • Doplnené chýbajúce obrázky v niekoľkých oficiálnych testových otázkach!
 • Nová redakčná úprava, moderná grafika a znázornenie dopravných situácií.
 • Z tématických okruhov boli vyradené desiatky duplicitných otázok.
 • Otázky sú prioritne usporiadané do blokov podľa skupín až následne podľa tém.
 • Prehľadné značenie a rýchla orientácia v texte, používateľ číta iba tie bloky otázok týkajúce sa jeho skupiny.
 • Vložený voucher odomkne používateľovi všetky elektronické testynavodicak.sk až na 30 dní!
 • Používateľ si nadobudnuté vedomosti z príručky môže efektívne otestovať v elektronických testoch.
 • Príručka je zatiaľ dostupná len v slovenskom jazyku (ďalšie jazykové mutácie pripravujeme).

Testové otázky na autoškolu Ministerstva vnútra

Príručka k autoškola testom 2024
 • Neaktualizované legislatívne znenie niektorých testových otázok na webovej stránke minv.sk!
 • Viac ako 100 preklepov v oficiálnych testových otázkach Ministerstva vnútra!
 • Chýbajúce obrázky pri niekoľkých otázkach v oficiálnych materiáloch Ministerstva vnútra!
 • Zastaralá ručne kreslená grafika dopravných situácií a amatérske fotografie.
 • Tématické okruhy na stránke minv.sk obsahujú desiatky duplicitných otázok.
 • Otázky sú zoradené podľa tém, v ktorých sú pomiešané otázky pre rôzne skupiny.
 • Neprehľadná orientácia v texte, používateľ musí hľadať, ktorá otázka sa týka jeho skupiny.
 • Používateľ si na neaktualizovaných, nekompletných a náhodne generovaných testoch minv.sk nevie efektívne otestovať nadobudnuté vedomosti, zbytočne stráca čas, pretože nemá prehľad, ktoré otázky už absolvoval.
 • Testové otázky minv.sk sú dostupné v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Testynavodicak.sk Logo
Autor: Testynavodicak.sk

Testy na vodicak .sk je výrobca a distribútor oficiálnych autoškola testov a učebných pomôcok pre autoškoly. Už 15 rokov vytvárame a aktualizujeme testy pre autoškoly podľa aktuálne platnej legislatívy. Naše originálne testy na vodičák nájdete v každej dobrej autoškole po celom Slovensku.

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.1 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: