Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

POUŽÍVANIE STRETÁVACÍCH SVETIEL

01.03.2017

V HMLE A ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI

My vodiči častokrát zabúdame na zákonnú povinnosť používať počas jazdy stretávacie svetlomety. Takzvané denné svietenie môže vodič motorového vozidla použiť len za nezníženej viditeľnosti (teda ak na ceste nie je hmla, neprší, nesneží, nepadá súmrak, vodič motorového vozidla nejazdí po tme alebo v tuneli).

Moderné motorové vozidlá sú častokrát vybavené systémom denného svietenia, ktoré automaticky reaguje na intenzitu vonkajšieho svetla, ale už nemusí automaticky rozlíšiť, či nie je viditeľnosť znížená v dôsledku hmly, zadynemia, dažďa, alebo sneženia.Na ceste vždy platí: „Vidieť a byť videný!”


Motorové vozidlo bez zapnutých stretávacíc svetlometov, osvetlené spredu iba denným svietením je v hustej hmle prakticky neviditeľné a zozadu nie je dokonca osvetlené vôbec! Vodič takto nedostatočne osvetleného vozidla ohrozuje vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.


PRI JAZDE HUSTÝM LESOM

Pri prejazde husto zalesnenou oblasťou, v ktorej koruny stromov bránia prenikaniu denného svetla v dostatočnej intenzite a miere, čím vytvárajú na vozovke šero (a tým aj zníženú viditeľnosť), je vodič motorového vozidla povinný použiť stretávacie svetlomety (nie iba denné svietenie) a to aj v prípadoch, keď na túto povinnosť nie je upozornený dopravnou značkou.Ani v hustom lese nezabúdajte na stretávacie svetlá.PRI JAZDE V TUNELI

Vodič motorového vozidla má zo zákona povinnosť za zníženej viditeľnosti použiť počas jazdy stretávacie svetlomety. Zníženou viditeľnosťou je viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.V tuneli vždy so stretávacími svetlami.


Nezabúdajme v hmle, v tuneli a za zníženej viditeľnosti vždy používať stretávacie svetlomety a v prípade hmly aj prídavné svetlomety do hmly (ak je nimi motorové vozidlo vybavené).

Pretože na ceste vždy platí: „Vidieť a byť videný!”

Spracoval: B. Brossmann
Testynavodicak.sk © 2017-2024

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: