Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Predplatné Testynavodicak.sk+

S predpatným služby Testynavodicak.sk Plus+:

  • Ušetríte až polovicu času na naučenie sa všetkých otázok!
  • Testy nie sú generované náhodne, všetky otázky štandardného okruhu zoradené len do 50 testov.
  • Rovnaké otázky ako na záverečných skúškach.
  • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
  • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.

Objednávka poukazu na predplatné Testynavodicak.sk Plus+

Službu Testynavodicak.sk Plus+ aktivujete zakúpením elektronického poukazu na predplatné obdobie jeden, dva, alebo tri mesiace. Zakúpený elektronický poukaz bude odoslaný na váš e-mail po uhradení a pripísaní vašej platby na bankový účet (najneskôr do 24 hodín).

Elektronický poukaz (voucher) je potrebné použiť/aktivovať najneskôr do 120 dní od dátumu zákupenia, inak expiruje a stáva sa neplatným!

Vyberte predplatné

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

90dní

Z toho 18 dní zadarmo

Za najvýhodnejšiu cenu:

14,

90

 €

Štandardná cena: 18,60 €

UŠETRÍTE

20%

20 %

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

60dní

Z toho 6 dní zadarmo

Za zvýhodnenú cenu:

11,

20

 €

Štandardná cena: 12,40 €

UŠETRÍTE

10%

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

30dní

0 dní zadarmo

Za štandardnú cenu:

6,

20

 €

Štandardná cena: 6,20 €

BEZ ZĽAVY

 

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: