OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2018 - Testy na autoškolu
Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk
RychlePoistenie.sk

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL

8/2009 Z.Z. § 75, § 76. Podľa stavu platnému k 01.12.2013

Skupina AM

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 15 rokov

 • Dvojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.
 • Najväčší výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Skupina AM - dvojkolesové motorové vozidlo

alebo
 • Trojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora.
 • Najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora.
 • Najväčší trvalý menovitý vykon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Skupina AM - trojkolesové motorové vozidlo

alebo
 • Štvorkolesové motorové vozidlá s prevádzkovou hmotnosťou nižšou než 350 kg.
 • S najväčšou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora.
 • Najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov.
 • Najväčší trvalý menovitý vykon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Skupina AM - štvorkolesové motorové vozidlo

Skupina A1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 16 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: AM

 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h
 • Objem valcov nepresahuje 125 cm3
 • Výkon nie je väčší ako 11 kW
 • Pomer výkon/hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg

Skupina A1 - dvojkolesové motorové vozidloSkupina A1 - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkom

alebo
 • Motorové trojkolky so zdvihovým objemom väčším ako 50 cm3 alebo rýchlosťou vyššou ako 45 km/h
 • Výkon nepresahuje 15 kW

Skupina A1 - trojkolesové motorové vozidlo

Skupina A2

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: * 18 rokov
* Alebo dvojročná prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla alebo absolvovanie osobitného výcviku v autoškole.
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: AM, A1

 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s výkonom nepresahujúcim 35 kW
 • Pomer výkon/hmotnosť nepresahuje 0,2 kW/kg
 • Nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu (t.j. od motocykla s výkonom viac ako 70 kW “priškrteného” na 35 kW)

Skupina A2 - dvojkolesové motorové vozidloSkupina A2 - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkom

Skupina A

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: * 24 rokov
* Alebo dvojročná prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla alebo absolvovanie osobitného výcviku v autoškole.
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: AM, A1, A2

 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s rýchlosťou vyššou ako 45 km/h alebo s objemom valca vyšším než 50 cm3

Skupina A - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkomSkupina A - dvojkolesové motorové vozidlo

alebo
 • Motorové trojkolky so zdvihovým objemom väčším ako 50 cm3 alebo rýchlosťou vyššou ako 45km/h
 • Výkon presahuje 15 kW

Skupina A - trojkolesové motorové vozidlo

Skupina B1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 16 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: AM

 • Motorové vozidlá so štyrmi kolesami
 • Prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg, pri vozidlách určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg
 • Najväčšia rýchlosť presahuje 45 km/h
 • Objem valcov presahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora
 • Najväčší výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov
 • Najväčší výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora

Skupina B1 - štvorkolesové motorové vozidloSkupina B1 - štvorkolesové elektrické vozidlo

Skupina B

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 17 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: AM, B1
Po dvoch rokoch od udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou.

 • Motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.
 • Určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.

Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo osemmiestneSkupina B - štvorkolesové motorové vozidlo

 • K motorovému vozidlu skupiny B môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg (8/2009 Z.z. § 75 ods. 7, § 76 ods. 7).

Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo s prípojným vozidlom

 • K motorovému vozidlu skupiny B môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého celková prípustná hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg a to po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla (8/2009 Z.z. § 75 ods. 7, § 76 ods. 7).

Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo s prípojným vozidlom

Skupina BE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: B

 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Skupina BE

Skupina C1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: B
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: T

 • Motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg.
 • Motorové vozidlá na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.

Skupina C1

 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina C1 - prípojné vozidlo

Skupina C1E

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: C1
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: BE, T

 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

Skupina C1E - prípojné vozidlo

 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

Skupina C1E - jazdná súprava B + prípojné vozidlo

Skupina C

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: B
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: C1, T

 • Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D1 alebo D.
 • Motorové vozidlá určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.
 • Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg.
 • K motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina C

Skupina CE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: C
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: C1E, BE, T a tiež DE ak je držiteľ CE zároveň držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

 • Jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Skupina CE

Skupina D1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: B
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: T

 • Motorové vozidlá na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča, ktorých dĺžka nepresahuje 8 m.

Skupina D1

 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina D1 - prípojné vozidlo

Skupina D1E

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: D1
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: BE, T

 • Jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Skupina D1E

Skupina D

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 24 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: B
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: D1, T

 • Motorové vozidlá určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.

Skupina D

 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina D - prípojné vozidlo

Skupina DE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 24 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny: D
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny: D1E, BE, T

 • Jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Skupina DE

Skupina T

Minimálny vek na udelenie oprávnenia: 17 rokov
Oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny: T, a to len na území Slovenskej republiky.

 • Poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá.

Skupina T

 • K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Skupina T - prípojné vozidlo

18.12.2015

Spracoval Mgr. Juraj Berežný
Redakčná a grafická úprava B. Brossmann
Testynavodicak.sk © 2015-2018