Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Skupiny motorových vozidiel

Skupiny motorových vozidlel podľa Zákona 8/2009 Z.Z. § 75, § 76. Platný stav k 01.12.2013.

Skupina motorových vozidiel AM

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
15 rokov
 • Dvojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.
 • Najväčší výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Skupina AM - dvojkolesové motorové vozidlo

alebo

 • Trojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora.
 • Najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora.
 • Najväčší trvalý menovitý vykon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Skupina AM - trojkolesové motorové vozidlo

alebo

 • Štvorkolesové motorové vozidlá s prevádzkovou hmotnosťou nižšou než 350 kg.
 • S najväčšou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h.
 • Objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora.
 • Najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov.
 • Najväčší trvalý menovitý vykon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Skupina AM - štvorkolesové motorové vozidlo

Skupina motorových vozidiel A1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
16 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h
 • Objem valcov nepresahuje 125 cm3
 • Výkon nie je väčší ako 11 kW
 • Pomer výkon/hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg
Skupina A1 - dvojkolesové motorové vozidloSkupina A1 - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkom

alebo

 • Motorové trojkolky so zdvihovým objemom väčším ako 50 cm3 alebo rýchlosťou vyššou ako 45 km/h
 • Výkon nepresahuje 15 kW
Skupina A1 - trojkolesové motorové vozidlo

Skupina motorových vozidiel A2

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
* 18 rokov
* Alebo dvojročná prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1 a vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla alebo absolvovanie osobitného výcviku v autoškole.
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s výkonom nepresahujúcim 35 kW
 • Pomer výkon/hmotnosť nepresahuje 0,2 kW/kg
 • Nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu (t.j. od motocykla s výkonom viac ako 70 kW “priškrteného” na 35 kW)
Skupina A2 - dvojkolesové motorové vozidloSkupina A2 - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkom

Skupina motorových vozidiel A

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
* 24 rokov
* Alebo dvojročná prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2 a vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla alebo absolvovanie osobitného výcviku v autoškole.
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
AM, A1, A2
 • Dvokolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom s rýchlosťou vyššou ako 45 km/h alebo s objemom valca vyšším než 50 cm3
Skupina A - dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkomSkupina A - dvojkolesové motorové vozidlo

alebo

 • Motorové trojkolky so zdvihovým objemom väčším ako 50 cm3 alebo rýchlosťou vyššou ako 45km/h
 • Výkon presahuje 15 kW
Skupina A - trojkolesové motorové vozidlo

Skupina motorových vozidiel B1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
16 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
 • Motorové vozidlá so štyrmi kolesami
 • Prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg, pri vozidlách určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg
 • Najväčšia rýchlosť presahuje 45 km/h
 • Objem valcov presahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora
 • Najväčší výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov
 • Najväčší výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora
Skupina B1 - štvorkolesové motorové vozidloSkupina B1 - štvorkolesové elektrické vozidlo

Skupina motorových vozidiel B

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
17 rokov
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
AM, B1
Po dvoch rokoch od udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou.
 • Motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.
 • Určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.
Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo osemmiestneSkupina B - štvorkolesové motorové vozidlo
 • K motorovému vozidlu skupiny B môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg (8/2009 Z.z. § 75 ods. 7, § 76 ods. 7).
Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo s prípojným vozidlom
 • K motorovému vozidlu skupiny B môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého celková prípustná hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg a to po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla (8/2009 Z.z. § 75 ods. 7, § 76 ods. 7).
Skupina B - štvorkolesové motorové vozidlo s prípojným vozidlom

Skupina motorových vozidiel BE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.
Skupina BE

Skupina motorových vozidiel C1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
 • Motorové vozidlá ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg.
 • Motorové vozidlá na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.
Skupina C1
 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Skupina C1 - prípojné vozidlo

Skupina motorových vozidiel C1E

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
18 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
BE, T
 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.
Skupina C1E - prípojné vozidlo
 • Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.
Skupina C1E - jazdná súprava B + prípojné vozidlo

Skupina motorových vozidiel C

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
C1, T
 • Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D1 alebo D.
 • Motorové vozidlá určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča.
 • Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg.
 • K motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Skupina C

Skupina motorových vozidiel CE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
C1E, BE, T a tiež DE ak je držiteľ CE zároveň držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.
 • Jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Skupina CE

Skupina motorových vozidiel D1

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
 • Motorové vozidlá na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča, ktorých dĺžka nepresahuje 8 m.
Skupina D1
 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Skupina D1 - prípojné vozidlo

Skupina motorových vozidiel D1E

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
21 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
BE, T
 • Jazdná súprava zložená z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Skupina D1E

Skupina motorových vozidiel D

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
24 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
D1, T
 • Motorové vozidlá určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča.
Skupina D
 • K vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Skupina D - prípojné vozidlo

Skupina motorových vozidiel DE

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
24 rokov
Možné udeliť držiteľovi oprávnenia skupiny:
Oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny:
D1E, BE, T
 • Jazdná súprava zložená z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Skupina DE

Skupina motorových vozidiel T

Minimálny vek na udelenie oprávnenia:
17 rokov
Oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny:
T, a to len na území Slovenskej republiky.
 • Poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá.
Skupina T
 • K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.
Skupina T - prípojné vozidlo

18.12.2015

Spracoval Mgr. Juraj Berežný
Redakčná a grafická úprava B. Brossmann
Testynavodicak.sk © 2015-2024

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: