Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Testy pre autoškoly Premium

Služba Testy na vodicak .sk Premium je určená pre autoškoly, výcvikové zariadenia a školiace strediská.

So službou Testynavodicak.sk Premium získate prístup ku všetkým elektronickým online autoškola testom (pre všetky skupiny) vrátane odborného vysvetlenia odpovede, v ktorej sa žiak pomýli. V rámci predplatného služby Premium máte nárok aj na jednu kompletnú sadu 95 tlačených autoškola testov raz ročne. Tzn. ak sa vám sada papierových testov po roku používania opotrebuje, automaticky vám zašleme kompletne novú aktuálnu sadu.

Žiaci sa tak môžu testovať z elektronických alebo z papierových testov, podľa toho čo komu vyhovuje viac. Navyše keby žiak niektorý z papierových testov poškodil alebo stratil, na požiadanie vám bezplatne nahradíme poškodený test za nový. Pokiaľ by v priebehu roka došlo k novelizácii legislatívy, ktorá sa bude týkať aj otázok zahrnutých v niektorom z testov, konkrétny novelizovaný test vám bezplatne zašleme poštou aby ste ho nahradili v sade a žiaci sa učili vždy z najnovších aktuálnych testov podľa poslednej platnej úpravy legislatívy.

Môžete tak úplne pustiť z hlavy zháňanie aktuálnych testov, o všetko sa automaticky postaráme my v rámci vášho predplatného služby Premium. Služba stojí už od 10 EUR mesačne (pri fakturácii na 1 rok a uplatnení zľavy pre autoškolu).

Služba Testy na vodicak .sk Premium zahŕňa

  • Prístup k on-line elektronickým autoškola testom pre všetky skupiny vrátane štatistiky a odborného výkladu správnych odpovedí (možné využívať ako doplnok výuky na hodinách teoretickej prípravy v autoškole).
  • Kompletnú sadu 95 tlačených papierových autoškola testov v hodnote 98 € odoslaných bezplatne poštou na adresu autoškoly raz ročne. *
  • Bezplatnú aktualizáciu dodaných papierových autoškola testov. V prípade novelizácie legislatívy budú konkrétne aktualizované výtlačky testov obsahujúce novelizované legislatívne znenie bezplatne odoslané na adresu autoškoly kedykoľvek v priebehu roka vždy po nadobudnutí účinnosti príslušnej legislatívy.
  • Bezplatnú výmenu poškodených papierových autoškola testov. Ak sa test poškodí alebo stratí, poškodený test na požiadanie bezplatne nahradíme novým kusom.

* Podmienkou zaslania kompletnej sady tlačených testov raz ročne je objednávka služby Testynavodicak.sk Premium aspoň na pol roka alebo predošlá mesačná fakturácia služby minimálne šesť po sebe idúcich mesiacov.

Cenník služby Testynavodicak.sk Premium

Znížte si cenu predplatného až na polovicu
K zľave za službu (odvíjajúcej sa od dĺžky predplatného obdobia) môže autoškola získať aj dodatočnú permanentnú zľavu 20% na všetky produkty a služby z našej ponuky. Zľavy sa sčítavajú! Službu Testynavodicak.sk Premium tak môžete využívať až s 50% zľavou len za 10 € mesačne (pri fakturácii služby na 1 rok). Požiadajte o permanentú 20% zľavu pre autoškolu na info@testynavodicak.sk

Predplatné
Cena
Popis
365 DNÍ
110 dní zdarma
168 € / zľava 30 %
Najvýhodnejšie predplatné. Ušetríte 30 %. Až 110 dní z predplatného obdobia máte zadarmo.
182 DNÍ
27 zdarma
102 € / zľava 15 %
Optimálne predplatné. Ušetríte 15 %. 27 dní z predplatného obdobia máte zadarmo.
30 DNÍ
19,90 €
Štandardné predplatné. Bez zľavy.

Objednávka služby Testynavodicak.sk Premium

Služba Testynavodicak.sk Premium sa stáva aktívnou až po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa (zvyčajne do 24 hodín) a môžete ju využívať počas zvoleného fakturačného obdobia, ktoré začína plynúť dňom aktivácie služby. Služba bude opätovne fakturovaná 14 dní pred uplynutím aktuálneho fakturačného obdobia (pokiaľ zákazník nepožiadal o jej zrušenie).

Zvoľte si fakturačné obdobie služby:

Fakturačné obdobie

Testynavodicak.sk Premium
Fakturačné obdobie raz
Mesačne
30 dní z toho 0 dní zdarma
Za štandardnú cenu:
19,
90
Štandardná cena: 19,90 €
BEZ ZĽAVY

 

Testynavodicak.sk Premium
Fakturačné obdobie raz
Ročne
365 dní z toho 110 dní zdarma
Za najvýhodnejšiu cenu:
168,
00
Štandardná cena: 240,00 €
UŠETRÍTE

30%

30 %

Testynavodicak.sk Premium
Fakturačné obdobie raz
Polročne
182 dní z toho 27 dní zdarma
Za zvýhodnenú cenu:
102,
00
Štandardná cena: 120,00 €
UŠETRÍTE

15%

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.1 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: