Vyhodnocujem test ...

VÝHERCOVIA CIEN

 Vysvetlivky farebných kódov losovania:
 
Kontaktujeme výhercu. Výherca poskytol údaje,
odosielame výhru.
Výherca nereaguje,
nespĺňa podmienky.
Dátum ďalšieho žrebovania

 

KALENDÁR LOSOVANIA SMS SÚŤAŽE 2020

Losované
18 / 26

Losované
4 / 6

Losované
2 / 3

Losované
1 / 2

01 0948XXX351 0944XXX416 0917XXX199 0918XXX266
02 0911XXX262
03 0902XXX016
04 0905XXX546
05 0904XXX027
06 0948XXX417 0949XXX589
07 0907XXX739
08 0911XXX953
09 0940XXX549
10 0940XXX694 0918XXX582 0944XXX197
11 0940XXX338
12 0908XXX597
13 0902XXX640
14 0908XXX870 0908XXX073 30.06.2020
15 0944XXX086
16 0911XXX985
17 0902XXX068
18 0944XXX147 01.06.2020 30.06.2020
19 11.05.2020
20 18.05.2020
21 25.05.2020
22 01.06.2020 30.06.2020
23 08.06.2020
24 15.06.2020
25 22.06.2020
26 29.06.2020


 

 Vysvetlivky farebných kódov losovania:
 
Kontaktujeme výhercu. Výherca poskytol údaje,
odosielame výhru.
Výherca nereaguje,
nespĺňa podmienky.
Dátum ďalšieho žrebovania

 

KALENDÁR LOSOVANIA SMS SÚŤAŽE 2019

Losované
52 / 52

Losované
12 / 12

Losované
6 / 6

Losované
3 / 3

01 0905XXX846 0918XXX566 0940XXX538 0915XXX630
02 0940XXX215
03 0949XXX854
04 0902XXX838
05 0949XXX120 0915XXX551
06 0905XXX598
07 0905XXX163
08 0907XXX285
09 0911XXX651 0908XXX574 0917XXX994
10 0905XXX583
11 0903XXX042
12 0949XXX520
13 0944XXX722 0915XXX617
14 0908XXX871
15 0908XXX160
16 0904XXX785
17 0905XXX765 0908XXX822 0907XXX942 0904XXX397
18 0907XXX820
19 0904XXX310
20 0949XXX647
21 0910XXX836 0917XXX510
22 0907XXX316
23 0917XXX704
24 0902XXX408
25 0905XXX104
26 0949XXX865 0903XXX109 0950XXX146
27 0907XXX352
28 0918XXX298
29 0902XXX458
30 0902XXX708
31 0904XXX866 0904XXX072
32 0908XXX915
33 0948XXX482
34 0903XXX138
35 0903XXX673 0902XXX885 0907XXX915 0949XXX243
36 0950XXX380
37 0908XXX774
38 0908XXX573
39 0911XXX163 0918XXX138
40 0910XXX566
41 0944XXX211
42 0940XXX893
43 0911XXX446 0911XXX243 0903XXX763
44 0904XXX310
45 0907XXX053
46 0911XXX445
47 0919XXX984 0917XXX740
48 0907XXX419
49 0907XXX848
50 0940XXX012
51 0910XXX574
52 0903XXX195