Vyhodnocujem test ...

Testynavodicak.sk Výmena odkazov

Zvýhodnite vašu autoškolu

Poskytnite vašim žiakom vždy aktuálne autoškola testy podľa najnovšej platnej legislatívy. Umiestnite na stránkach vašej autoškoly odkaz na Testynavodicak.SK a zvýraznite vašu autoškou v registri autoškôl.

+1 pozícia nahor

Vaša autoškola získa červenú ikonu a bude zobrazená v zozname vybraných autoškôl. Podmienkou je umiestnenie HTML kódu textového odkazu Testynavodicak.SK na internetových stránkach vašej autoškoly.
Do web stránky vašej autoškoly vložte tento HTML kód textového odkazu.

+2 pozície nahor

Vaša autoškola získa oranžovú ikonu a posunie sa v zozname vybraných autoškôl o dve pozície nahor. Podmienkou je umiestnenie HTML kódu grafického bannera Testynavodicak.SK na internetových stránkach vašej autoškoly.
Do web stránky vašej autoškoly vložte tento HTML kód grafického bannera.

+3 pozície nahor

Vaša autoškola získa zelenú ikonu a posunie sa v zozname vybraných autoškôl o tri pozície nahor. Podmienkou je zakomponovanie funkčného odkazu na www.testynavodicak.sk priamo do hlavného menu a dizajnu internetovej stránky vašej autoškoly.

Odkazy je možné kombinovať! V prípade umiestnenia textového odkazu v tele stránky, grafického bannera v päte stránky a prelinkovania www.testynavodicak.sk z hlavného menu internetovej stránky vašej autoškoly sa môže vaša autoškola posunúť v registri autoškôl až o 6 pozícii nahor!

Po umiestnení odkazu Testynavodicak.SK na internetovej stránke vašej autoškoly, nás kontaktuje na info@testynavodicak.sk, odkaz prekontrolujeme a profil vašej autoškoly zvýrazníme v registri autoškôl.

Naše bannery

TESTYNAVODICAK.SK   ( SQUARE 160 x 160 )

Pre umiestnenie tohto bannera vložte do vašej stránky nasledujúci HTML kód:

TESTYNAVODICAK.SK   ( TEXTOVÝ ODKAZ )

Originálne testy na vodičák

Pre umiestnenie textového odkazu vložte do vašej stránky nasledujúci HTML kód:

Vlastníte tématický príbuzné webstránky a mali by ste záujem o vzájomné prelinkovanie, výmenu spätných odkazov?

Informujte sa na adrese: info@testynavodicak.sk

TESTYNAVODICAK.SK V4.1.6 BUILD 230811. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: