Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 23

1. Zastavením sa rozumie 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku 2b

      

4. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením 2b

      

5. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť 2b

      

6. Vodič nesmie predchádzať, ak 2b

      

7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

8. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný 2b

      

9. Vodič smie zastaviť a stáť len 2b

      

10. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním 2b

      

11. Účastník dopravnej nehody je povinný 2b

      

12. Pri prechádzaní cez cestu chodec 2b

      

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

16. Tato dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka zrušuje platnosť 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka informuje 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

25. Vodič červeného vozidla 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b