Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Nové online testy na vodičák 2024

Publikoval Testynavodicak.sk |

Nové online Testy na vodicak .sk verzus testy Ministerstva vnútra

Aktualizované nové online na vodičák poskytujú používateľovi tieto benefity:

Nové online Testy na vodicak .sk

 • Nové online testy na vodicak .sk obsahujú kompletné otázky pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE a T vygenerované z databázy 1390 otázok.
 • Testy nie sú generované náhodne, štandardné otázky (spoločné pre všetky skupiny + otázky špecifické len pre skupinu B) sú zostavené iba do 50 testov.
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T zostavené len do 45 testov.
 • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Podrobné štatistiky úspešnosti. Kedykoľvek sa môžete vrátiť k problematickým otázkam a zobraziť si správnu odpoveď aj s vysvetlením.
 • Gramatická a sémantická korektúra testových otázok a moderná grafika dopravných situácií.
 • Testynavodicak.sk sú zatiaľ dostupné len v slovenskom jazyku (ďalšie jazykové mutácie pripravujeme).

Testy Ministerstva vnútra minv.sk

 • Testy Ministerstva vnútra prístupné pre verejnosť (minv.sk) obsahujú iba základné otázky pre skupinu B vygenerované z databázy cca tísíc otázok.
 • Testy sú generované náhodne, štandardné otázky (spoločné pre všetky skupiny + otázky špecifické len pre skupinu B) sú zostavené až do 100 testov (veľmi často sa opakujú).
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T v testoch minv.sk úplne chýbajú!
 • Iba zobrazenie správnej odpovede vo výsledku testu bez odborného vysvetlenia.
 • Neaktualizované legislatívne znenie niektorých otázok.
 • Časovo neefektívne náhodné testy bez prehľadu, ktoré otázky ste už absolvovali a ktoré ešte nie. Bez možnosti vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam.
 • Viac ako sto preklepov, gramatických a sémantických chýb v texte a chýbajúce obrázky.
 • Testy sú dostupné v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Pre autoškoly je určená služba Testynavodicak.sk Premium, v rámci ktorej získa autoškola okrem predplateného prístupu k elektronickým testom aj kompletnú sadu 95 papierových tlačených autoškola testov zdarma a rovnako bezplatnú aktualizáciu a výmenu poškodených či stratených testových hárkov na požiadanie. Autoškoly pokračujte tu.

Pre žiadateľa o vodičské oprávnenie je určená služba Testynavodicak.sk Plus+, s ktorou ušetríte až polovicu času na prípravu na skúšky a učíte sa naozaj efektívne! Službu si aktivujete za symbolickú cenu jednej kávy ☕ až na dva týždne!

S predplatným Testy na vodičák Plus+:
 • Šetríte až polovicu času na naučenie sa všetkých otázok!
 • Všetky štandardné testové otázky na autoškolu sú zoradené len do 50 testov.
 • Rovnaké otázky ako na záverečných skúškach na polícii pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE, T.
 • Odborné vysvetlenie správnych odpovedí, všetkých značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Osobné štatistiky úspešnosti a možnosť vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam aj s vysvetlením.

Nová príručka Testy na vodicak © 2024 obsahuje voucher na predplatné služby Testynavodicak.sk Plus+ až na 30 dní a oficiálne, aktualizované a opravené otázky a správne odpovede pre všetky skupiny vodičských oprávnení. Príručka je výborným doplnkom k elektronickým testom.

Nemrhajte drahocenným časom a učte sa efektívne!

 • Všetky spoločné otázky len v 50 testoch

  Naše testy na vodičák nie sú generované náhodne. Otázky spoločné pre všetky skupiny vodičských oprávnení platné od 1.4.2023 sú našim optimalizovaným algoritmom usporiadané iba do 50 testov tak, aby sa jednotlivé otázky opakovali čo najmenej. Testov je preto až o polovicu menej (oproti stovke autoškola testov Ministerstva vnútra) pri zachovani rovnakého počtu otázok a tém. Otázky sa naučíte oveľa rýchlejšie a ušetríte viac ako polovicu času na učenie!

 • Autoškola testy pre skupiny A,B,BE,C,CE,D,DE,T

  Na rozdiel od testov na autoškolu na stránkach Ministerstva vnútra Testynavodicak.sk obsahujú kompletné aktualizované otázky odbornej spôsoboilosti pre všetky skupiny vodičských oprávnení. Absolvujete všetky otázky, s ktorými sa môžete stretnúť na záverečných skúškach.

 • Vysvetlenie správnych odpovedí

  Testy na vodicak .sk sú jediné autoškola testy s odborným výkladom správnych odpovedí. Chybné odpovede vám vo vyhodnotení testu podrobne vysvetlíme. Upozorníme vás na najčastejšie chyby a všetky chytáky. Testy z pravidiel cestnej premávky sa naučíte rýchlo a efektívne a správnym odpovediam aj porozumiete!

 • Garantovaná zhoda

  Naše originálne testy na autoškolu sú pravidelne aktualizované a porovnávané s každou jednou novelizáciou zákona o cestnej premávke (a prislúchajúcou legislatívou). Preto na rozdiel od iných autoškola testov, ktoré sú na internete aj niekoľko rokov v nezmenenej a neaktuálnej podobe, stopercentná aktuálnosť a správnosť našich testov na autoškolu je vždy garantovaná!

 • Osobné štatistiky úspešnosti

  Zlepšujte si osobné štatistiky. Vráťte sa k otázkam, ktoré vám robili najviac problémy. Prezerajte si správne odpovede vrátane odborného vysvetlenia.

 • Nové moderné spracovanie

  Kompletne nové, aktualizované a prepracované testy odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie, moderné grafické stvárnenie dopravných situácii, dopravných značiek, dopravných zariadení a pokynov policajta. Denný aj nočný režim dopravných situácií.

Cenník služby Testy na vodicak .sk Plus+
Predplatné
Cena
Úhrada
Popis
13,80 € / zľava 22 %
Bankovým prevodom **
Najvýhodnejšie predplatné. Ušetríte 22 %. Až 20 dní z predplatného máte zadarmo.
9,90 € / zľava 16 %
Bankovým prevodom **
Optimálne predplatné. Ušetríte 16 %. 10 dní z predplatného máte zadarmo.
5,90 €
Bankovým prevodom **
Štandardné predplatné. Bez zľavy.
2,90 €
SMS platbou *
Výhodné pri používaní služby na 2 až 3 týždne.

Uvedené ceny sú koncové. Prevádzkovateľ služby nie je platcom DPH. Cenník platný od 20.7.2023.

* Služba uhradená SMS platbou je aktívna okamžite.
** Služba uhradená bankovým prevodom je aktívna až po pripísaní platby na účet (zvyčajne do 24 hodín).

Predplatné služby zaslaním SMS

Ak službu Testynavodicak.sk Plus+ plánujete využívať kratšie ako 1 mesiac aktivujete ju za symbolickú cenu jednej kávy ☕ zaslaním registračnej SMS (v opačnom prípade je výhodnejšie predplatné poukazom). Služba je aktívna do niekoľkých sekúnd po úspešnom odoslaní registračnej SMS.

Predplatné služby aktivovanej SMSkou sa automaticky obnovuje až dokiaľ nie je zrušené. Odoslaním registračnej SMS vyjadrujete výslovný súhlas s podmienkami používania služby.

Podrobný návod na aktiváciu a zrušenie predplatného služby prostredníctvom SMS.

SMS platbu je možné zrealizovať len z telefónneho čísla v sieti slovenského mobilného operátora, ktoré nemá blokované odosielanie spoplatnených SMS správ. V opačnom prípade použite iný mobil (v rámci rodiny) alebo si aktivujte predplatné služby zakúpením poukazu.

Aktivácia služby Testynavodicak.sk Plus+

Predplatné služby Testynavodicak.sk Plus+ aktivujete na 14 dní za cenu 2,90 € zaslaním SMS v tvare:

VODICAK PLUS na číslo 8866

Cena služby je 2,90 EUR na prvých 14 dní (7 dní predplatné + 7 dní zdarma). Po uplynutí 14 dní sa predplatné služby automaticky obnoví za cenu 2,90 EUR na ďalších 7 dní, až dokiaľ nie je zrušené.
Po aktivácii služby môžete predplatné kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK PLUS STOP na číslo 8866.
Uvedené ceny spätnej SMS sú vrátane DPH. Platí pre SMS odoslané z územia SR v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cenník platný od 20.7.2023. SMS platby zabezpečuje Platbamobilom.sk.
Predplatné služby poukazom

Ak službu Testynavodicak.sk Plus+ plánujete využívať aspoň 1 mesiac a dlhšie, aktivujete ju zakúpením elektronického poukazu na predplatné obdobie jeden, dva alebo tri mesiace. Zakúpený elektronický poukaz bude odoslaný na váš e-mail po uhradení a pripísaní vašej platby na bankový účet poskytovateľa služby (zvyčajne do 24 hodín).

Predplatné služby aktivovanej elektronickým poukazom sa automaticky neobnovuje! Po uplynutí predplatného obdobia je v prípade potreby nutné službu opätovne aktivovať novým poukazom. Elektronický poukaz je potrebné použiť/aktivovať najneskôr do 120 dní od dátumu zákupenia, inak expiruje a stáva sa neplatným!

Vyberte predplatné
Poukaz na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
90dní
Z toho 20 dní zadarmo
Za najvýhodnejšiu cenu:
13,
80
Štandardná cena: 17,70 €
UŠETRÍTE
22%22 %
Poukaz na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
60dní
Z toho 10 dní zadarmo
Za zvýhodnenú cenu:
9,
90
Štandardná cena: 11,80 €
UŠETRÍTE
16%
Poukaz na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
30dní
Z toho 0 dní zadarmo
Za štandardnú cenu:
5,
90
Štandardná cena: 5,90 €
BEZ ZĽAVY
 
TESTYNAVODICAK.SK V4.4.1 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: