Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Nové online testy na vodičák 2024

Publikoval Testynavodicak.sk |

Nové online Testy na vodicak .sk verzus testy Ministerstva vnútra

Nové online testy na vodičák zostavené z oficiálnych otázok a tém Ministerstva vnútra (aktualizovaných a opravených v redakcii Testynavodicak.sk) poskytujú používateľom tieto benefity:

Oficiálne Testy na vodicak .sk

 • Oficiálne Testy na vodicak .sk obsahujú kompletné otázky pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE a T vygenerované z databázy 1390 otázok.
 • Testy nie sú generované náhodne, štandardné otázky (spoločné pre všetky skupiny + otázky špecifické len pre skupinu B) sú zostavené iba do 50 testov.
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T zostavené len do 45 testov.
 • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Podrobné štatistiky úspešnosti. Kedykoľvek sa môžete vrátiť k problematickým otázkam a zobraziť si správnu odpoveď aj s vysvetlením.
 • Gramatická a sémantická korektúra testových otázok a moderná grafika dopravných situácií.
 • Testynavodicak.sk sú zatiaľ dostupné len v slovenskom jazyku (ďalšie jazykové mutácie pripravujeme).

Testy Ministerstva vnútra minv.sk

 • Testy Ministerstva vnútra prístupné pre verejnosť (minv.sk) obsahujú iba základné otázky pre skupinu B vygenerované z databázy cca tísíc otázok.
 • Testy sú generované náhodne, štandardné otázky (spoločné pre všetky skupiny + otázky špecifické len pre skupinu B) sú zostavené až do 100 testov (veľmi často sa opakujú).
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T v testoch minv.sk úplne chýbajú!
 • Iba zobrazenie správnej odpovede vo výsledku testu bez odborného vysvetlenia.
 • Neaktualizované legislatívne znenie niektorých otázok.
 • Časovo neefektívne náhodné testy bez prehľadu, ktoré otázky ste už absolvovali a ktoré ešte nie. Bez možnosti vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam.
 • Viac ako sto preklepov, gramatických a sémantických chýb v texte a chýbajúce obrázky.
 • Testy sú dostupné v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku.
S predplatným Testy na vodičák Plus+:
 • Šetríte až polovicu času na naučenie sa všetkých otázok!
 • Všetky štandardné testové otázky na autoškolu sú zoradené len do 50 testov.
 • Rovnaké otázky ako na záverečných skúškach na polícii pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE, T.
 • Odborné vysvetlenie správnych odpovedí, všetkých značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Osobné štatistiky úspešnosti a možnosť vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam aj s vysvetlením.

Nemrhajte drahocenným časom a učte sa efektívne!

 • Všetky spoločné otázky len v 50 testoch

  Naše testy na vodičák nie sú generované náhodne. Otázky spoločné pre všetky skupiny vodičských oprávnení platné od 1.4.2023 sú našim optimalizovaným algoritmom usporiadané iba do 50 testov tak, aby sa jednotlivé otázky opakovali čo najmenej. Testov je preto až o polovicu menej (oproti stovke autoškola testov Ministerstva vnútra) pri zachovani rovnakého počtu otázok a tém. Otázky sa naučíte oveľa rýchlejšie a ušetríte viac ako polovicu času na učenie!

 • Autoškola testy pre skupiny A,B,BE,C,CE,D,DE,T

  Na rozdiel od testov na autoškolu na stránkach Ministerstva vnútra Testynavodicak.sk obsahujú kompletné aktualizované otázky odbornej spôsoboilosti pre všetky skupiny vodičských oprávnení. Absolvujete všetky otázky, s ktorými sa môžete stretnúť na záverečných skúškach.

 • Vysvetlenie správnych odpovedí

  Testy na vodicak .sk sú jediné autoškola testy s odborným výkladom správnych odpovedí. Chybné odpovede vám vo vyhodnotení testu podrobne vysvetlíme. Upozorníme vás na najčastejšie chyby a všetky chytáky. Testy z pravidiel cestnej premávky sa naučíte rýchlo a efektívne a správnym odpovediam aj porozumiete!

 • Garantovaná zhoda

  Naše originálne testy na autoškolu sú pravidelne aktualizované a porovnávané s každou jednou novelizáciou zákona o cestnej premávke (a prislúchajúcou legislatívou). Preto na rozdiel od iných autoškola testov, ktoré sú na internete aj niekoľko rokov v nezmenenej a neaktuálnej podobe, stopercentná aktuálnosť a správnosť našich testov na autoškolu je vždy garantovaná!

 • Osobné štatistiky úspešnosti

  Zlepšujte si osobné štatistiky. Vráťte sa k otázkam, ktoré vám robili najviac problémy. Prezerajte si správne odpovede vrátane odborného vysvetlenia.

 • Nové moderné spracovanie

  Kompletne nové, aktualizované a prepracované testy odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie, moderné grafické stvárnenie dopravných situácii, dopravných značiek, dopravných zariadení a pokynov policajta. Denný aj nočný režim dopravných situácií.

Cenník služby Testy na vodicak .sk Plus+
Predplatné
Cena
Úhrada
Popis
14,90 € / zľava 20 %
Bankovým prevodom **
Najvýhodnejšie predplatné. Ušetríte 20 %. Až 18 dní z predplatného máte zadarmo.
9,90 € / zľava 5 %
Bankovým prevodom **
Optimálne predplatné. Ušetríte 5 %. 3 dni z predplatného máte zadarmo.
2,90 €
SMS platbou *
Štandardné predplatné bez zľavy. Výhodné pri používaní služby na 2 až 3 týždne.

Uvedené ceny sú koncové. Prevádzkovateľ služby nie je platcom DPH. Cenník platný od 17.4.2024.

* Služba uhradená SMS platbou je aktívna okamžite.
** Služba uhradená bankovým prevodom je aktívna až po pripísaní platby na účet (zvyčajne do 24 hodín).

Objednávka predplatného služby Testynavodicak.sk Plus+
Spôsoby predplatného služby Testynavodicak.sk Plus+

Službu je možné aktivovať troma spôsobmi:

 1. Elektronickým poukazom (predplatné na 50 - 90 dní).
 2. Objednaním tlačenej príručky (predplatné na 30 dní).
 3. Odoslaním spoplatnenej SMS (predplatné na 14 dní).

Predplatné uhradené SMS je aktívne okamžite (do niekoľkých sekúnd). Predplatné uhradené bankovým prevodom aktivujete elektronickým poukazom, ktorý dostanete do svojej e-mailovej schránky po pripísaní vašej platby na bankový účet poskytovateľa služby.

Odporúčame! Nová príručka Testy na vodicak © 2024 obsahuje voucher na predplatné služby Testynavodicak.sk Plus+ až na 30 dní a oficiálne, aktualizované a opravené otázky a správne odpovede pre všetky skupiny vodičských oprávnení. Príručka je výborným doplnkom k elektronickým testom pre rýchlejšie naučenie sa správnych odpovedí!

Vyberte predplatné
Poukaz na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
90dní
Z toho 18 dní zadarmo
Za najvýhodnejšiu cenu:
14,
90
Štandardná cena: 18,60 €
UŠETRÍTE
20%20 %
Poukaz na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
50dní
Z toho 3 dni zadarmo
Za zvýhodnenú cenu:
9,
90
Štandardná cena: 10,40 €
UŠETRÍTE
5%
SMS na predplatné služby
Testynavodicak.sk Plus+
14dní
Z toho 0 dní zadarmo
Za štandardnú cenu:
2,
90
Štandardná cena: 2,90 €
BEZ ZĽAVY
 
TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: