Vyhodnocujem test ...

Nové testy na vodičák 2023

Porovnanie Testynavodicak.sk s testami Ministerstva vnútra SR

Originálne Testynavodicak.sk®

 • Testynavodicak.sk obsahujú kompletné otázky pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE a T vygenerované z databázy 1390 otázok.
 • Testy nie sú generované náhodne, otázky štandardného okruhu spoločné pre všetky skupiny (a skupinu B) zostavené len do 50 testov.
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T zostavené len do 45 testov.
 • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Podrobné štatistiky úspešnosti. Kedykoľvek sa môžete vrátiť k problematickým otázkam a zobraziť si správnu odpoveď aj s vysvetlením.
 • Gramatická a sémantická korektúra testových otázok a moderná grafika dopravných situácií.
 • Testynavodicak.sk sú zatiaľ dostupné len v slovenskom jazyku (ďalšie jazykové mutácie pripravujeme).

Policajné testy minv.sk

 • Testy minv.sk obsahujú iba základné otázky pre všetky skupiny a otázky pre skupinu B vygenerované z databázy cca tísíc otázok.
 • Testy sú generované náhodne, otázky štandardného okruhu spoločné pre všetky skupiny (a skupinu B) zostavené až do 100 testov (otázky sa masívne opakujú).
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T v testoch minv.sk úplne chýbajú!
 • Iba zobrazenie správnej odpovede vo výsledku testu bez odborného vysvetlenia.
 • Neaktualizované legislatívne znenie niektorých otázok.
 • Časovo neefektívne náhodné testy bez prehľadu, ktoré otázky ste už absolvovali a ktoré ešte nie. Bez možnosti vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam.
 • Viac ako sto preklepov, gramatických a sémantických chýb v texte a chýbajúce obrázky.
 • Testy sú dostupné v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku.


Na internete existujú aj kópie, ktoré imitujú názov alebo obsah Testynavodicak.sk, ale neobsahujú originálne pravidelne aktualizované autoškola testy zostavené tímom Testynavodicak.sk s garanciou zhody s aktuálne platnou legislatívou a s odborným výkladom správnych odpovedí! Logo Testynavodicak® je registrovanou ochrannou známkou. Originálne Testy na vodičák sú vždy označené vodoznakom s týmto logom. Originálne Testy na vodičák nájdete už 14 rokov jedine na www.testynavodicak.sk.

3.10.2023

S predplatným služby Testynavodicak.sk Plus+:

 • Ušetríte až polovicu času na naučenie sa všetkých otázok!
 • Testy nie sú generované náhodne, všetky otázky štandardného okruhu zoradené len do 50 testov.
 • Rovnaké otázky ako na záverečných skúškach pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE, T.
 • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
Zobraziť podrobnosti...

Cenník služby Testynavodicak.sk Plus+

Predplatné
Cena
Úhrada
Popis
13,80 € / zľava 22 %
Bankovým prevodom **
Najvýhodnejšie predplatné. Ušetríte 22 %. Až 20 dní z predplatného máte zadarmo.
9,90 € / zľava 16 %
Bankovým prevodom **
Optimálne predplatné. Ušetríte 16 %. 10 dní z predplatného máte zadarmo.
5,90 €
Bankovým prevodom **
Štandardné predplatné. Bez zľavy.
2,90 €
SMS platbou *
Výhodné ak potrebujete službu na kratšie ako 1 mesiac.

Uvedené ceny sú koncové. Prevádzkovateľ služby nie je platcom DPH. Cenník platný od 20.7.2023.

* Služba uhradená SMS platbou je aktívna okamžite.
** Služba uhradená bankovým prevodom je aktívna až po pripísaní platby na účet (zvyčajne do 24 hodín).

Predplatné služby zaslaním SMS

V prípade, že službu Testynavodicak.sk Plus+ plánujete využívať kratšie ako 1 mesiac aktivujete ju za symbolickú cenu jednej kávy ☕ zaslaním registračnej SMS. Služba je aktívna do niekoľkých sekúnd po úspešnom odoslaní registračnej SMS. Odoslaním tejto registračnej SMS vyjadrujete výslovný súhlas s podmienkami používania služby.

Podrobný návod na aktiváciu a zrušenie predplatného služby prostredníctvom SMS.

SMS platbu je možné zrealizovať len z telefónneho čísla, ktoré nemá u telekomunikačného operátora blokované odosielanie spoplatnených SMS správ. V opačnom prípade použite iný mobil (v rámci rodiny) alebo si aktivujte predplatné služby zakúpením poukazu.

Aktivácia služby Testynavodicak.sk Plus+

Predplatné služby Testynavodicak.sk Plus+ aktivujete na 14 dní za cenu 2,90 € zaslaním SMS v tvare:

VODICAK PLUS

na číslo

8866

Cena služby je 2,90 EUR na prvých 14 dní (7 dní predplatné + 7 dní zdarma). Po uplynutí 14 dní sa predplatné služby automaticky obnoví za cenu 2,90 EUR na ďalších 7 dní, až dokiaľ nie je zrušené. Po aktivácii služby môžete predplatné kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom: VODICAK PLUS STOP na číslo 8866.
Uvedené ceny spätnej SMS sú vrátane DPH. Platí pre SMS odoslané z územia SR v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cenník platný od 20.7.2023. SMS platby zabezpečuje Platbamobilom.sk.

Predplatné služby elektronickým poukazom

V prípade, že službu Testynavodicak.sk Plus+ plánujete využívať aspoň 1 mesiac a dlhšie, aktivujete ju zakúpením elektronického poukazu na predplatné obdobie jeden, dva alebo tri mesiace. Zakúpený elektronický poukaz bude odoslaný na váš e-mail po uhradení a pripísaní vašej platby na bankový účet (zvyčajne do 24 hodín).

Elektronický poukaz je potrebné použiť/aktivovať najneskôr do 120 dní od dátumu zákupenia, inak expiruje a stáva sa neplatným!

Vyberte predplatné

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

90dní

Z toho 20 dní zadarmo

Za najvýhodnejšiu cenu:

13,

80

 €

Štandardná cena: 17,70 €

UŠETRÍTE

22%

22 %

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

60dní

Z toho 10 dní zadarmo

Za zvýhodnenú cenu:

9,

90

 €

Štandardná cena: 11,80 €

UŠETRÍTE

16%

Poukaz na predplatné služby

Testynavodicak.sk Plus+

30dní

0 dní zadarmo

Za štandardnú cenu:

5,

90

 €

Štandardná cena: 5,90 €

bez zľavy

 

TESTYNAVODICAK.SK V4.2.0 BUILD 231003. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: