Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

s
03 Štandardný Autoškola Test

| Podľa legislatívy účinnej od 1.4.2023

Pozor na napodobeniny!
Logo Testynavodicak® je registrovanou ochrannou známkou. Originálne Testy na vodičák sú vždy označené vodoznakom s týmto logom a nájdete ich už 15 rokov jedine na www.testynavodicak.sk. Testynavodicak.sk © 2009-2024. EMSA © 2009-2024. Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané.

Štandardný test odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie z oficiálnych otázok a tém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky platných od 1.4.2023 v redakčnej úprave Testynavodicak.sk aktualizovanej 1.10.2023. Prečítať podrobnosti o aktualizácii...

TestyS01-50 sú určené hlavne pre skupinu B a obsahujú základné otázky, ktoré sú spoločné aj pre ostatné skupiny.

TestyS01-50 R51-71 sú určené pre skupinu A.

TestyS01-50 R72-73 sú určené pre skupinu BE.

TestyS01-50 R74-95 sú určené pre skupiny C,CE,D,DE,T.

Musíte dosiahnuť minimálne: 90 bodov zo 100

Na vypracovanie testu máte: 30 minút

# Pravidlá cestnej premávky

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Dopravné značky a dopravné zariadenia

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Dopravné situácie na križovatkách

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

 Načítavam obsah ...

# Teória vedenia vozidla

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Zásady bezpečnej jazdy

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

# Konštrukcia vozidiel a ich údržba

 Načítavam obsah ...

 Načítavam obsah ...

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: