Vyhodnocujem test ...


  TESTUJEME VÁS UŽ 11 ROKOV

05.09.2009

Pripravujeme vás na skúšky už od roku 2009

Celkovo doteraz vyhodnotených testov: 23,0 miliónov testov
Priemerná dosiahnutá úspešnosť v teste: 89,91 %.

NOVÉ AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2020

06.06.2020

NOVELIZOVANÉ ONLINE AUTOŠKOLA TESTY PLATNÉ OD 1.4.2020

Prinášame úplne nové online autoškola testy platné od 1.4.2020 podľa novelizácie zákona o cestnej premávke a súvisiacej legislatívy. Testy boli prepracované a vytvorené od základu nanovo, ich príprava a vývoj si vyžiadala niekoľko mesiacov. Testy obsahujú úplne nové grafické vyobrazenie všetkých dopravných značiek podľa novej vyhlášky, aktualizované legislatívne znenie otázok, aj úplne nové otázky.

Nové testy zodpovedajú na 100 % aktuálnemu paragrafovému zneniu novej platnej legislatívy od 1. apríla 2020 a obsahujú aj novelizovanú verziu online príručky k testom s podrobným vysvetlením všetkých správnych odpovedí.


 

  NOVELIZOVANÉ TLAČENÉ AUTOŠKOLA TESTY 2020

31.07.2020

 

PRINTOVÉ VYDANIE TESTOV AKTUALIZOVANÉ 31.7.2020

NOVELIZOVANÉ TLAČENÉ AUTOŠKOLA TESTY PLATNÉ OD 1.4.2020

Novelizované tlačené autoškola testy 2020 podľa legislatívnej úpravy platnej od 1.4.2020 v novom originálnom vydaní a redakčnej úprave. Kompletná printová reedícia tlačených testov podľa legislatívnej úpravy platnej od 1.4.2020 v novom modernom grafickom prevedení s prepracovaným stvárnením dopravných značiek a dopravných situácií.


 

AUTOŠKOLA TESTY A PRÍRUČKA K TESTOM

01.01.2020

Príručka k autoškola testom 2019-2020 vám dokonale vysvetlí všetky otázky a dopravné situácie v testoch a pomôže vám v príprave na záverečné skúšky.

 
Autoškola testy

OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY

  • Presné znenie a usporiadanie otázok a odpovedí ako v testoch na skúškach.
  • Vždy aktuálne a najnovšie testy podľa poslednej úpravy legislatívy.
  • Všetko čo potrebujete na zvládnutie teoretickej časti záverečných skúšok.
  • Neobsahujú komplexné legislatívne informácie, podrobné vysvetlenie otázok, ani analýzu dopravných situácií.
Učebnica autoškoly

PRÍRUČKA K AUTOŠKOLA TESTOM

  • Obsahuje komplexné legislatívne informácie.
  • Podrobné vysvetlenie všetkých 1620 otázok z testov 1 až 60.
  • Komplexná analýza všetkých dopravných situácií.
  • Príručka k autoškola testom je výukovou pomôckou, nenahrádza samotné testy!
     

AUTOŠKOLA TESTY C,D,T 2019-2020

Tlačené autoškola testy v novom vydaní 2020 pre všetky skupiny vozidiel: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.