Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk


Testy na vodicak .sk

Publikoval Testynavodicak.sk |

Originálne autoškola testy na vodičák 2024

Originálne elektronické a tlačené papierové testy na vodičák platné od 1.4.2023 podľa oficiálnych otázok Ministerstva vnútra používa každá dobrá autoškola na Slovensku.

Testy na vodicak .sk je výrobca a distribútor oficiálnych autoškola testov a učebných pomôcok pre autoškoly. Už 15 rokov vytvárame a aktualizujeme testy pre autoškoly podľa aktuálne platnej legislatívy.

mapa
Naše testy v autoškolách
po celom Slovensku.

23 970 912 vyhodnotených testov

1 160 800+ online používateľov

13 500+ spokojných zákazníkov

200+ spolupracujúcich autoškôl

15 rokov s nami zvládate vodičák

Testy na vodičák .sk sú aktuálnejšie ako autoškola testy Ministerstva vnútra

Autoškola testy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prešli 1.10.2023 v redakcii Testy na vodicak. sk kompletnou korektúrou a boli dôkladne porovnané s aktuálne platným znením legislatívy.

Tam kde to bolo potrebné, boli otázky a odpovede aktualizované, doplnené a uvedené do súladu s aktuálne platnou legislatívou.

Z testov boli vyradené desiatky duplicitných otázok a zároveň boli doplnené stovky nových otázok podľa oficiálnych tématických okruhov Ministerstva vnútra, ktoré však v náhodne generovaných testoch na minv.sk úplne chýbajú. Ide o niektoré otázky pre skupinu B a všetky otázky špecifické pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE a T.

Testy prešli kompletnou zmenou aj po grafickej stránke. Zastaralé ručne kreslené vyobrazenie dopravných situácii a amatérske fotografie nahradila moderne spracovaná grafika.

Prečítajte si podrobné porovnanie autoškola testov Testynavodicak.sk s testami Ministerstva vnútra.

Originálne Testy na vodicak .sk šetria až polovicu času na učenie

Na internete nájdete rôzne webové stránky, ktoré buď rovno kopírujú originálny názov nášho webu "Testynavodicak", alebo obsahujú skopírované otázky z testov Ministerstva vnútra vrátane všetkých chýb a neaktualizovaného paragrafového znenia, resp. obsahujú ešte staré neplatné testové otázky spred novelizácie legislatívy účinnej od 1.4.2023.


Iné webové stránky používajúce názov "Testynavodicak" alebo imitujúce obsah Testynavodicak.sk neobsahujú originálne pravidelne aktualizované autoškola testy s garanciou zhody s aktuálne platnou legislatívou a s odborným výkladom správnych odpovedí zostavené redakciou Testynavodicak.sk! Logo Testynavodicak® je registrovanou ochrannou známkou. Originálne Testy na vodičák sú vždy označené vodoznakom s týmto logom a nájdete ich už 15 rokov jedine na www.testynavodicak.sk.

Na rozdiel od iných testov na internete (pozbieraných z rôznych zdrojov a časových období) v redakcii Testynavodicak.sk autoškola testy vytvárame a pravidelne aktualizujeme už od roku 2009. Dbáme o to, aby boli naše autoškola testy vždy v 100% zhode s aktuálne platnou legislatívou a žiaci mali k dispozícii vždy len to najnovšie, najlepšie a platné!

Tie najlepšie veci uľahčujú život a šetria čas.

Originálne testy na vodičák poskytujú používateľovi tieto benefity

  • Testy na vodicak .sk obsahujú kompletné, aktualizované a opravené znenie oficiálnych otázok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie podľa Ministerstva vnútra SR.
  • Naše autoškola testy šetria až polovicu času na učenie. Všetky otázky štandardného okruhu (spoločné pre všetky skupiny + otázky špecifické len pre skupinu B) sú zoradené iba do 50 testov.
  • Testynavodicak.sk sú jediné testy na autoškolu s odborným vysvetlením správnych odpovedí, s garantovanou 100% zhodou s aktuálne platnou legislatívou pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE, T.
  • Všetky testové otázky na autoškolu sa naučíte rýchlo a efektívne.
  • Dostupné ako online testy na vodičák aj ako papierové tlačené autoškola testy pre všetkých, ktorí pri učení uprednostňujú papierovú klasiku.

Testy na vodičák s pridanou hodnotou pre používateľa

Testy na vodičák .sk sú jediné pravidelne aktualizované autoškola testy s odborným výkladom správnych odpovedí s garanciou zhody s aktuálne platnou legislatívou účinnou od 1.4.2023.

S našimi testami sa naučíte nielen, ktorá odpoveď v teste je správna, ale hlavne to prečo je správna. Keď sa v odpovedi pomýlite, zobrazí sa vo vyhodnotení testu spolu so správnou odpoveďou aj jej odborný výklad. Nememorujete sa testové otázky iba mechanicky, ale správnym odpovediam aj naozaj porozumiete.

Kompletné, aktualizované otázky na vodičák

Naše originálne testy na vodičák sú zostavené z oficiálnych otázok a tém Ministerstva vnútra a obsahujú rovnaké otázky s akými sa stretnete na záverečných skúškach na polícii. Testynavodicak.sk však nie sú generované náhodne a obsahujú kompletné, aktualizované a opravené otázky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie.

Všetky testové otázky štandardného okruhu sú zostavené optimalizovaným algoritmom len do 50 testov (opakujú sa čo najmenej). Dosiahli sme tým až o polovicu menej testov v porovnaní so stovkou testov Ministerstva vnútra pri zachovaní rovnakého počtu a znenia testových otázok. Naše testy vám ušetria až polovicu času na učenie!

Nemrhajte svojím drahocenným časom na náhodne generované alebo neaktuálne testy a učte sa efektívne!


Testynavodicak.sk Logo
Autor: Testynavodicak.sk

Testy na vodicak .sk je výrobca a distribútor oficiálnych autoškola testov a učebných pomôcok pre autoškoly. Už 15 rokov vytvárame a aktualizujeme testy pre autoškoly podľa aktuálne platnej legislatívy. Naše originálne testy na vodičák nájdete v každej dobrej autoškole po celom Slovensku.

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.1 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: