Vyhodnocujem test ...


  TESTUJEME VÁS UŽ 11 ROKOV

05.09.2009

Pripravujeme vás na skúšky už od roku 2009

Celkovo doteraz vyhodnotených testov: 22,6 miliónov testov
Priemerná dosiahnutá úspešnosť v teste: 89,81 %.

NOVÉ AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2020

06.06.2020

NOVELIZOVANÉ AUTOŠKOLA TESTY PLATNÉ OD 1.4.2020

Prinášame úplne nové autoškola testy platné od 1.4.2020 podľa novelizácie zákona o cestnej premávke a súvisiacej legislatívy. Testy boli prepracované a vytvorené od základu nanovo, ich príprava a vývoj si vyžiadala niekoľko mesiacov. Testy obsahujú úplne nové grafické vyobrazenie všetkých dopravných značiek podľa novej vyhlášky, aktualizované legislatívne znenie otázok, aj úplne nové otázky.

Nové testy zodpovedajú na 100 % aktuálnemu paragrafovému zneniu novej platnej legislatívy od 1. apríla 2020 a obsahujú aj novelizovanú verziu online príručky k testom s podrobným vysvetlením všetkých správnych odpovedí.


 

  TLAČENÉ AUTOŠKOLA TESTY 2019-2020

01.01.2020

Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky

Nové testy z pravidiel cestnej premávky 2019-2020

Predstavujeme novú učebnú pomôcku pre žiakov autoškol, oficiálne skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky na rok 2019-2020, v novom originálnom vydaní a redakčnej úprave. Jedná sa o prvú komplexnú reedíciu tlačených testov v novom modernom grafickom prevedení s prepracovaným stvárnením dopravných značiek a dopravných situácií.

OFICIÁLNE VYDANIE TESTOV AKTUALIZOVANÉ 26.2.2019
PRÍRUČKA K AUTOŠKOLA TESTOM 2. VYDANIE 05.11.2019

 

Odborná príručka k testom z pravidiel cestnej premávky 2019-2020

Odborná príručka k autoškola testom 2019-2020 obsahuje výsledky a odborný výklad správnych odpovedí všetkých 1620 otázok z testov pravidiel cestnej premávky 1 - 60 pre všetky skupiny vodičských oprávnení. Príručka je výukovou pomôckou navhrnutou spôsobom, aby ste dokonale porozumeli všetkým otázkam a dopravným situáciám v testoch z pravidiel cestnej premávky.

Okrem možnosti komfortného on-line testovania ponúkame aj túto novú učebnú pomôcku v tlačenej podobe všetkým záujemcom a autoškolám.


 

AUTOŠKOLA TESTY A PRÍRUČKA K TESTOM

Príručka k autoškola testom 2019-2020 vám dokonale vysvetlí všetky otázky a dopravné situácie v testoch a pomôže vám v príprave na záverečné skúšky.

 
Autoškola testy

OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY

  • Presné znenie a usporiadanie otázok a odpovedí ako v testoch na skúškach.
  • Vždy aktuálne a najnovšie testy podľa poslednej úpravy legislatívy.
  • Všetko čo potrebujete na zvládnutie teoretickej časti záverečných skúšok.
  • Neobsahujú komplexné legislatívne informácie, podrobné vysvetlenie otázok, ani analýzu dopravných situácií.
Učebnica autoškoly

PRÍRUČKA K AUTOŠKOLA TESTOM

  • Obsahuje komplexné legislatívne informácie.
  • Podrobné vysvetlenie všetkých 1620 otázok z testov 1 až 60.
  • Komplexná analýza všetkých dopravných situácií.
  • Príručka k autoškola testom je výukovou pomôckou, nenahrádza samotné testy!
     

AUTOŠKOLA TESTY C,D,T 2019-2020

Tlačené autoškola testy v novom vydaní 2020 pre všetky skupiny vozidiel: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.