Vyhodnocujem test ...

Pracovný hárok k testom

Tlačené autoškola testy 2023

Pracovný hárok k testom odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie. Hárok slúži na vypracovanie testu odbornej spôsobilosti a spolu s bodovacími šablónami, umožnuje rýchle a jednoduché vyhodnotenie testu.

Testujúci označí v hárku správne odpovede krížikom a po priložení fólie s bodovacou šablónou okamžite vidí, ktoré odpovede označil správne.

Hárok musí byť vytlačený v originálnej 100% veľkosti, inak bodovacie šablóny nebudú na hárok správne pasovať!
ukážka nastavenia tlače

Pracovný hárok si môžete zdarma stiahnuť a vytlačiť.

Bodovacie šablóny pre rýchle vyhodnotenie pracovného hárka objednajte tu.

TESTYNAVODICAK.SK V4.1.6 BUILD 230811. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: