Vyhodnocujem test ...

s
05 Štandardný Autoškola Test


Na internete existujú aj kópie, ktoré imitujú názov alebo obsah Testynavodicak.sk, ale neobsahujú originálne pravidelne aktualizované autoškola testy zostavené tímom Testynavodicak.sk s garanciou zhody s aktuálne platnou legislatívou a s odborným výkladom správnych odpovedí! Logo Testynavodicak® je registrovanou ochrannou známkou. Originálne Testy na vodičák sú vždy označené vodoznakom s týmto logom. Originálne Testy na vodičák nájdete už 14 rokov jedine na www.testynavodicak.sk. Testynavodicak.sk © 2009-2023. EMSA © 2009-2023. Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané.

Štandardný test odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie z oficiálnych otázok a tém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky platných od 1.4.2023 v redakčnej úprave Testynavodicak.sk aktualizovanej 1.10.2023. Prečítať podrobnosti o aktualizácii...

S01-50 sú testy určené hlavne pre skupinu B a obsahujú základné otázky, ktoré sú spoločné aj pre ostatné skupiny.

S01-50 R51-71 sú testy určené pre skupinu A.

S01-50 R72-73 sú testy určené pre skupinu BE.

S01-50 R74-95 sú testy určené pre skupiny C,CE,D,DE,T.

Musíte dosiahnuť minimálne: 90 bodov zo 100

Na vypracovanie testu máte: 30 minút

# Pravidlá cestnej premávky

# Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

# Dopravné značky a dopravné zariadenia

# Dopravné situácie na križovatkách

# Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

# Teória vedenia vozidla

# Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

# Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

# Zásady bezpečnej jazdy

# Konštrukcia vozidiel a ich údržba

TESTYNAVODICAK.SK V4.2.0 BUILD 231003. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: