Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

AUTOŠKOLA TEST 39

100% garantovaná zhoda s novelizáciou legislatívy od 6.7.2022. Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Testynavodicak.sk © 2009-2022. EMSA © 2009-2022

Na vypracovanie testu máte 20 minút. V teste môžete dosiahnuť maximálne 55 bodov.

Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie testu je:

53
53
50

TESTYNAVODICAK.SK V3.1.3 BUILD 220826. - LEGISLATÍVA V202207