Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 28

1. Zastavením vozidla sa rozumie 2b

      

2. Vodičom sa rozumie 2b

      

3. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla 2b

      

4. Pozdĺž električky sa jazdí 2b

      

5. Vodič pri odbočovaní nesmie 2b

      

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať 2b

      

7. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 2b

      

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič 2b

      

9. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť 2b

      

10. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič 2b

      

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to 2b

      

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený 1b

      

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

23. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. Ako druhé vojde do križovatky 3b


      

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b